Lahtise uste päevad – täiendatud.

February 6, 2012
Kristofer Turmen

Õhtust!

Õppealajuhataja palvel jagan teadet nende õpilastega, kes ei ole Lütseumist, kuid soovivad meie kooliga lähemalt tutvuda.

20.–23. veebruarini toimuvad Tallinna Prantsuse Lütseumis lahtiste uste päevad teiste koolide IX klasside õpilastele. Soovijatel on võimalus osaleda lütseumi õppetundides ning kohtuda õpilasesindusega.
Info ja eelregistreerimine (tingimata vajalik) hiljemalt neljapäevaks, 16. veebruariks õppealajuhataja Anne Küüsmaa meiliaadressil  anne_kyy@hotmail.com .


Iga osaleja saab soovi korral tõendi.

Lisaks uurisin läbi eelmise aasta üritusel osalejate arvamuslehed ning usun, et väike kokkuvõte neist kuluks ära.

Kui meeldiv oli Sinu külalisõpilase kogemus (kümne palli süsteemis)? – 8,9 oli keskmine 24 õpilase peale. 
Põhimõtteliselt kõik kirjutasid, et meil on äärmiselt huvitavad, rõõmsad, targad ja abivalmid õpilased, kompetentsed, toredad ja abivalmid õpetajad ning teised koolitöötajad. 
Külalisõpilastele meeldis, et meil oli tundide ajal vaikus, kõik oli mõistetav, keeletase õpilastel oli üllatavalt kõrge ning iseloomult olevat kah kõik toredad olnud. Pisut kurdeti ka – mõni väitis, et õpilasesindust oli liiga vähe näha, mõni teine see-eest sai õpilasesindusega väga hästi hakkama. Oli õpilasi, kelle jaoks oli koolimaja liiga jahe ning mõnda häiris ebaselge söögiaeg. 

Õpilastelt küsiti ka nõu, mida võiks järgmistel kordadel paremini teha ning esinesid kaks tüüpvastust – ühtede arust ei ole vaja midagi muuta, kõik oli super, kuid mõned sooviksid enne tunde kooli ja kooliperega paremini tutvuda ning õpilasesinduselt rohkem abi saada.

Isiklikult rõõmustasin väga, kui nägin vastuseid küsimusele: Kas ja mille poolest erineb Sinu arvamus nüüd võrreldes eilsega TPL’st? 
Võib öelda, et põhimõtteliselt kõik arvasid, et meie koolis on eriti range distsipliin – võrreldi isegi sõjaväega – ja et õpetajad on kohutavalt ranged. Fakt on see, et viimne kui üks sai meie koolist nüüd täiesti vastupidise pildi ning nad mõistavad nüüd, et ka meie oleme inimesed mitte Põhja-Korealiku diktatuuri orjad.

__________________________
Oli tore lugeda nii palju head meie koolist ning loodan, et need vähesed õnnelikud, kes sattusid meie kooli avatud uste päevale, jagavad oma sõpradega oma muljet, et kõik saaksid meie kooli osas valgustatuks!

Meeldivat õhtujätku,
-Patrick.