Prantsuse keel

Mängu- ja vestlusring 2.–3. klassi õpilastele T 14.30–15.15 ja 4.–5. klassi õpilastele N 14.30–15.15

Kord nädalas septembrist maini kohtub õpetaja Casanova väikese maja prantsuse keele huvilistega, et lõbusate tekstide abil ja mängu kaudu harjutada koos suulist väljendusoskust. Tunnid panevad laste silmad särama ja annavad neile julgust prantsuse keeles suhelda.

Kontakt: õp Géraldine Casanova (geraldinejulie.casanova@tpl.edu.ee)

Ringitasu on 15 eurot kuus.

Keele- ja kultuuriring 8.–9. klassi õpilastele K 15.20–16.05

Kas Belgias räägitakse prantsuse keelt samamoodi kui Prantsusmaal? Miks prantsuse noored omavahel Messengeris ei suhtle? Mis muusikat nad kuulavad? Kord nädalas septembrist maini saame kokku, et avastada nii tänapäeva Prantsusmaa eluolu kui ka teisi frankofoonseid kultuure. Kui avastusretk liiga väsitavaks muutub, turgutame meelt ja keelt lõbusate suhtlusmängudega.

Kontakt: õp Rahel Kard (rahel.kard@tpl.edu.ee)

Ringitasu on 15 eurot kuus.

Vene keel

Kultuuriring 4.–5. klassi õpilastele T 14.30–15.15

Kord nädalas septembrist maini tegutsev kultuuriring on mõeldud õpilastele, kelle kodukeel on (ka) vene keel ja kellele on õppimine tavatunnis koos algajatega liiga lihtne. Ringitundides räägime vene keele grammatika alustest, kuid teeme seda põnevas vormis: mängime, lahendame ristsõnu, piltmõistatusi jne. Kindlasti räägime vene keele ajaloost ja saame tuttavaks vene kultuuri ja lastekirjandusega. Kavas on ka ekskursioonid, teatrikülastused ja kohtumised huvitavate inimestega!

Kontakt: õp Tatjana Trojanova (tatjana.trojanova@tpl.edu.ee)

Ringitasu on 15 eurot kuus.

Inglise keel

Mängu- ja vestlusring 4.–6. klassi õpilastele K 15.20–16.05

Kord nädalas septembrist maini toimuvas ringis arendame inglise keele oskust mänguliste ülesannete kaudu. Keskendume vestlusele, et õpilased julgeksid end kõnes vabamalt väljendada ja praktiseeriksid keelt koos kaasõpilastega sõbralikus õhkkonnas. Teemade valik lähtub osalejate vanusest ja huvidest.

Kontakt: õp Gerdel-Gris Viil (gerdel.gris.viil@tpl.edu.ee)

Ringitasu on 15 eurot kuus.

Keele- ja kultuuriring 7.–9. klassi õpilastele N 15.20–16.05

Kord nädalas septembrist maini toimuvas ringis arendame õpilaste suulist keeleoskust ja laiendame silmaringi. Keskendume vestlusoskusele, et õpilaste julgus eneseväljendusel kasvaks ning nad tunneksid end mugavalt. Käsitleme ingliskeelsete maade kultuure ning ka nende päevakajalisi aspekte. Teemade valik sõltub õpilaste vanusest ja huvidest.

Kontakt: õp Gerdel-Gris Viil (gerdel.gris.viil@tpl.edu.ee)

Ringitasu on 15 eurot kuus.

Rahvusvaheline keeleeksam

Inglise keele C1-taseme eksami ettevalmistusring

Ringi peamine eesmärk on lihvida oskusi, mis on vajalikud Cambridge C1 eksami edukaks sooritamiseks. Nende oskuste juurde kuuluvad edasijõudnute tasemel kirjutamine, rääkimine, suhtlemine, kuulamine, lugemine ja keelendite kasutamine.

Kontakt: õp Peeter Tammeveski (peeter.tammeveski@tpl.edu.ee)

Ringitasu on arvestuslikult 10 eurot kuus, mida tasutakse septembrist maini, kuid tunnid toimuvad intensiivkursusena septembrist detsembrini kaks akadeemilist tundi nädalas.

Prantsuse keele B1 ja B2-taseme eksami (DELF) ettevalmistusring alustab tööd II poolaastal.

B1 ja B2 keeleeksami ring on mõeldud eksamiks ettevalmistuseks. Ringid alustavad tööd 30. jaanuaril ning kestavad 7. aprillini. Kogu kursuse tasu on 90 eurot ning tasumine toimub arvete alusel jaanuarist maini.

B1-taseme keeleeksami ring toimub neljapäeviti kell 15.20 (8. ja 9. tund).

B2-taseme keeleeksami ring toimub teisipäeviti kell 15.20 (8. ja 9. tund).

Kontakt: õp Thierry Mourey (thierry.mourey@tpl.edu.ee)

Prantsuse keel lapsevanematele

Ringi on oodatud lütseumi 1.–3. klassis õppivate laste vanemad, et nad saaksid algteadmisi prantsuse keelest ja kultuurist. See võimaldab neil olla oma lapsele õpingutes toeks ning avastada ühes temaga uut ja kaunist keelt. Õpitakse nii laste õpikute kui ka õpetaja pakutava lisamaterjali järgi.

Tunnid toimuvad kord nädalas septembrist maini Hariduse 3 koolimajas, õpperühmaga on võimalik liituda aasta läbi.

1. klassi vanemate tunnid E 17.30, õp Evelin Reinhold (evelin.reinhold@tpl.edu.ee)

2. klassi vanemate tunnid E 18.00, õp Sandra Heidov (sandra.heidov@tpl.edu.ee)

3. klassi vanemate tunnid E 17.30, õp Andrus Konks (andrus.konks@tpl.edu.ee)

Ringitasu on 15 eurot kuus.