Laulukoorid

Koorilaul on lütseumlasele sama oluline kui kõigile eestlastele ja pakub rõõmu nii muusikast kui ka koosolemisest. Tubli harjutamine proovides kindlustab särava esinemise aktustel, kontsertidel, konkurssidel ja laulupeol.  

Koolis tegutseb viis koori: ühehäälne mudilaskoor, tüdrukutekoor, poistekoor, tütarlastekoor ja segakoor.

Kooriga liitumiseks tuleb rääkida oma muusikaõpetaja Õnne Lüüsi või Margot Petersoniga.

Proovide toimumisajad on märgitud kooli päevakavva. Segakoori lauljate ellu toovad vaheldust ka iga aasta toimuvad mitmepäevased laululaagrid.

Kooris laulmine on õpilasele tasuta.

Tantsuansambel Leesikad

Leesikad on umbes 180-liikmeline Tallinna Prantsuse Lütseumi ansambel, kes tantsib nii eesti pärimuslikke tantse elava muusika saatel kui ka uut, rahvamuusikatöötlustele loodud koreograafiat.

Väiksemad tantsijad õpivad tantsude ja mängude kaudu tunnetama iseennast, ruumi, rütmi ja kaaslasi. Vanematele leesikatele on tehniliste oskuste kõrval peaaegu sama oluline tantsust mõtlemine ja rääkimine, eesti tantsupärimuse tundmine, aga ka oskus tantsu vaadata ja mõtestada. Esinemisi on palju: nii koolis kui ka üle-eestilistel sündmustel. Kord paari aasta tagant käivad vanemad rühmad esinemisreisidel välismaal.

Kontakt: leesikad@gmail.com

Trenniaegu ja ringitasu infot näed siit .