Laulmine

Koorilaul on lütseumlasele sama oluline kui kõigile eestlastele ja pakub rõõmu nii muusikast kui ka koosolemisest. Tubli harjutamine proovides kindlustab särava esinemise aktustel, kontsertidel, konkurssidel ja laulupeol.  

Koolis tegutseb viis koori: ühehäälne mudilaskoor, tüdrukutekoor, poistekoor, tütarlastekoor ja segakoor.

Kooriga liitumiseks tuleb rääkida oma muusikaõpetaja Õnne Lüüsi või Margot Petersoniga.

Proovide toimumisajad on märgitud kooli päevakavva. Segakoori lauljate ellu toovad vaheldust ka iga aasta toimuvad mitmepäevased laululaagrid.

Kooris laulmine on õpilasele tasuta.