Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostavad Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, Tallinn 10143, telefon 640 4590, e-post: haridusamet@tallinnlv.ee) ning Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee).