Sissejuhatava teksti kirjutas meediatoimetuse blogimeeskonna juht Liisa-Maria Jürilo (XIa)

Kõned tõlkis inglise keelest Kristin Vain (XIa)

Igaüks paistab Tallinna Prantsuse Lütseumist eri arvamusel olevat, eriti nüüd, kevadel, sisseastumiskatsete tuules, tärkab koolist mitmesuguseid tõeseid ja vähem tõeseid jutte, mis võivad mõnda noort üheksandikku heidutada. Ometi leidub lütseumis hulgaliselt entusiastlikke 11. klassi õpilasi, kes aasta enne lõpetamisest vaatavad oma kogemustele tagasi heldimuse ja uhkusega. 

Õpetaja Saare õpilased Saskia ja Paul kirjutavad, mis neid õppima motiveerib, jagavad õppetunde eelseisvaks eluks ning veenavad vanarooma kõnemehe Cicero retoorikavõtetega kõiki kahtlejaid. Kõned on kirjutatud inglise keele akadeemilise kirjutamise tunnis.

I kõne

Autor Saskia Ruhvi (XIb)

Inglise keelest tõlkis Kristin Vain (XIa)

,,Armurõõm kestab vaid hetke, armuvalu terve elu” – need on meie kooli hümni sõnad. Ma mäletan ikka oma 10. klassi aktust. Olin siin täiesti uus. Muusika algas, kõik tõusid püsti ja laulsid kooli hümni peast. See oli esimene kord, kui seda laulu kuulsin, ja ma olin kindel, et ma ei suuda seda mitte kunagi ära õppida, kuid pärast paari prantsuse keele tundi avastasin, et see on üks kergemaid laule, mida meelde jätta. Kuigi see on vaid üks väike lugu, arvan, et see annab hästi edasi kogu Tallinna Prantsuse Lütseumi kogemuse, ja ma seletan, miks.

Olen kindel, et paljud teist on kuulnud lugusid sellest, kui raske on meie koolis hakkama saada. Jah, ka mina olen neid kuulnud, kuid uskuge mind, asi pole üldse nii hull. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilane saab tugeva aluse igas aines, mida meil õpitakse, mis annab eelise tulevases elus, kuid selleks tuleb palju tööd teha ja õppimine võtab suure osa vabast ajast. See võib alguses tunduda ülemäära raskena, kuid tegelikult saate sellega hakkama ja see pole kindlasti midagi pöörast.

Pealegi ei õpi me vaid nn raamatutarkust. Meie kooli õpilased õpivad lisaks ka palju kultuurist ja kaunitest kunstidest. Teatrikülastused on osa iga õpilase ja õpetaja koolielust. Koolimaja seintel ripuvad maailma kauneimate šedöövrite reprod, igaühe kõrval selgitavad tekstid, et avardada õpilaste silmaringi, ning neli korda aastas toimuvad väikesed ülekoolilised testid kunsti, poliitika ja religiooni teemal. Need võivad olla päris närvesöövad, aga mina leian, et need on lõbus osa õppeprotsessist. 

Ma tulin siia väikesest koolist ja tundsin end hetkega nagu kodus, sest TPL on sama väike ja hubane kool. Meil on kaks maja ja seetõttu pole koridorid kunagi ülerahvastatud. Põhimõtteliselt teavad kõik kõiki ja inimesed on väga toredad. Mida muud ma saan öelda … Koolitoit on väga hea ja meil on lisaks puhvet paljude maiuspaladega, et õpilastele päev läbi energiat anda. Uues ja modernses spordihoones on õpilastele tasuta kasutatav jõusaal ning kool annab võimaluse valida vaba aja tegevusi, nagu laulukoor ja rahvatantsurühmad, mõlemad on väga heal tasemel.

Tulles tagasi tsitaadi juurde, millega ma seda kõnet alustasin, ma loodan, et te mäletate seda ikka veel. Kui mõtlen meie koolile, tundub see kuidagi vale. Tegelikult on täiesti vastupidi, sest koolis kogetud stress on vaid hetkene, kuid häid mälestusi ja kogemusi mäletad terve elu. 

Aitäh!

Originaaltekst:

“The pleasure of love lasts only for a moment, the pain of love lasts a lifetime.” These are the lyrics from our school anthem. I still remember my first ceremony in the 10th grade. I was new here. The song started, everyone stood up and already knew the words by heart. That was my first time ever hearing the song and I was sure I would never be able to learn it. However, a couple of French lessons passed and it ended up being one of the easiest songs to remember. Although this is just one little story, I find that it describes the whole school experience at Tallinn French school and I’m going to explain why. 

I’m sure many of you have heard stories about how difficult it is to get by in our school. Yeah, I’ve heard them too, but believe me it’s actually not that bad. Tallinn French School gives its students a good foundation in every subject which will give you more opportunities in the future, but this benefit obviously comes at a cost. Much work needs to be done and studying will take up a huge portion of your time. It might seem like too much at first,  but in reality, it’s manageable and definitely nothing crazy. 

Plus we don’t only study so-called “textbook knowledge”. In our school students learn a lot about culture and art as well. Theater visits are a part of every student’s and teacher’s school year. The school is filled with gorgeous art reproductions with little stories near them to broaden our horizon, and four times a year we have little tests that cover topics from politics to religion and more. They can be quite stressful, but I find them to be a fun addition to the study process.

I personally came here from a small school and instantly felt at home because Tallinn French School is just as small and cozy. We have two different buildings, therefore the corridors are never crowded. Basically everyone knows everyone and the people here are absolutely the sweetest. What else can I say… The food here is great and we also have a buffet with different snacks to provide you energy throughout the day. The sports hall is quite new and modern and it includes a gym that students can use for free. As for extra curriculars, our school offers choir and folk dance, for example, and I can personally say that both of those are on a very good level. 

But coming back to the quote I started this speech with, I hope you still remember it. When thinking about our school I find it wrong. It’s actually quite the opposite, because in our school the “pain” aka the struggles and occasional stress is just temporary, but the memories and good times will be remembered forever.

Thank you.

II kõne

Autor Paul Pütsepp

Kunstitestid, bioloogia kontrolltööd, mis panevad su oma elu pärast kartma, halvad hinded keemias, millest sa täpselt aru ei saagi – need on vaid mõned üksikud asjad, mis teevad Tallinna Prantsuse Lütseumist minu jaoks kõige toredama kooli maamunal. 

Tere! Minu nimi on Paul ja ma olen selle kooli õpilane ning tahan teile oma koolist rääkida. Ma olen kindel, et Tallinna teismelistena olete kindlasti kuulnud Tallinna Prantsuse Lütseumist ja sellest, kui raske on siin koolis käia. Tegelikult eksite, ja ma seletan teile, miks.

Loomulikult puutute siin õppides kokku raskustega, aga see on kool, see peabki raske olema. Kuid vastutasu, mille te teekonna lõpus saate, on väärt selle ette võtmist. Tallinna Prantsuse Lütseumis käimine avab teile miljon ust üle terve maailma. Te ei võta endaga kaasa vaid gümnaasiumi lõputunnistust, vaid ka teadmisi oma karjääri järgmisteks sammudeks.

Ma ei ütle, et see ei tule raske, kuid alustades rebaste retsiga ja lõpetades imelise lõpuaktusega, tuleb sellest ilmselt üks vapustav kogemus, mida te suure tõenäosusega hindama hakkate. Need on vaid kaks toredat üritust paljude seas, mida meie koolis käies kogete.

Meie koolipere on midagi harukordset. Teil tekivad oma klassikaaslastega erilised traditsioonid, nagu hommikul sõpradega puhvetis võileibade söömine ja koos naljatlemine, millele ühel päeval tagasi vaatate, tundes rõõmu, et neist osa võtsite. Saate terveks eluks parimad sõbrad, kellega te pole lihtsalt koos, vaid kelle kõrval te töötate iga päev. See tähendab, et te ei tee nendega koostööd ainult rühmatöödes, vaid utsitate üksteist iga päev paremuse poole pürgima.

Tallinna Prantsuse Lütseum pole ainult koht õppimiseks, see on eduka karjääri ja tuleviku vundament. Ma võiksin edasi rääkida kõikidest nendest imelistest asjadest, mida te meie koolis kogeda võiksite, kuid ma ei taha kõike ette ära rääkida. Valik on nüüd teie ja ma võin lubada, et te ei kahetse selle teekonna ette võtmist. Aitäh kuulamast!

Originaaltekst:

Art tests, biology that will eat you alive, bad grades in chemistry that you don’t quite understand. These are just some of the things that make Tallinn French School the most wonderful school in the world for me. 

Hi, I’m Paul, a student from the school I’m here to talk to you about. I am sure that as a teenager living in Tallinn you have definitely heard about Tallinn French School and how difficult it is there. Well, you are completely wrong and let me tell you why. 

Of course, you will face some difficulties studying at Tallinn French School, but that’s school, it is supposed to be hard. But what you get in return makes the journey worth it. You come to Tallinn French School and it will open a million doors for you across the world. The school doesn’t only offer you a high school certificate but also knowledge for the next steps of your career. 

I am not saying that it won’t be difficult, but it definitely will be a hell of a ride which you will most likely cherish. Starting with baptism of the juniors and ending with a beautiful ceremony with your companions. These are just 2 of the many wonderful events you will get to experience here, at Tallinn French school. 

The community in this school is just something else. You develop traditions with your new classmates that you will look back at one day and be glad that you were a part of them. From having morning sandwiches in the cafeteria to joking around with each other. You will have the most amazing FRIENDS, FOR LIFE. And you won’t just be hanging around with them, you will also be working with them every day. That means you not only get to cooperate on projects but you also will be pushing each other towards greatness. 

This school isn’t just another place for studying, it’s the foundation for a successful career in the future. I could go on and on about the amazing things you would experience here but I don’t want to spoil everything for you. It’s all up in your hands now and I say you won’t regret taking on this journey. Trust me and thank you for listening.