Peter Pedak

direktor
ühiskonnaõpetuse õpetaja
tel 646 18 16, 566 566 38
peter.pedak@tpl.edu.ee

Anne Küüsmaa

õppealajuhataja
matemaatikaõpetaja
anne.kuusmaa@tpl.edu.ee

Marika Rauam

majandusjuhataja
tel 646 11 97
marika.rauam@tpl.edu.ee

Liis Reier

kaasava hariduse koordinaator
ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja
XI A klassi juhataja
liis.reier@tpl.edu.ee

Martina Mäekalle

huvijuht
IX B klassi juhataja
martina.maekalle@tpl.edu.ee