Korruptsiooni ennetamine koolis

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik on direktor (direktor@tpl.edu.ee).

Ametikohad, millega kaasneb ametiseisund, on kõik õppenõukogu liikmed ehk peale direktori ka õppealajuhataja, majandusjuhataja, HEV-koordinaator (kaasava hariduse koordinaator), huvijuht, õpetaja, ringijuht, eripedagoog, psühholoog, infojuht, haridustehnoloog, sekretär, asjaajaja ja raamatukoguhoidja (käskkiri (PDF)).

Riigihangete ja ostumenetlustega tegelevad ametiisikud on majandusjuhataja, huvijuht ja infojuht (käskkiri (PDF)).

Korruptsiooni ennetamise veebikoolitused on kättesaadavad siin: http://www.korruptsioon.ee/ .

Hetkel puuduvad teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta.