Teadustööde riiklik konkurss rõõmustas lütseumlasi ka sel aastal.

Riiklikud preemiad põhikooliastmes

II preemia – Johanna Paide (9.a) töö „Suulise kõne eripärad hommikuprogrammi „Terevisioon“ näitel“ eest (juhendaja: Külli Semjonov). Lisaks pälvis Johanna sama töö eest Tartu Ülikooli eriauhinna, Eesti-uuringute Tippkeskuse eriauhinna ning Eesti Keele Instituudi eriauhinna.

III preemia – Eva-Liisa Sepp (9.a) töö „Elukeskkond rannarootsi aladel aastatel 1935–1945 Suur-Nõmmküla näitel“ eest (juhendaja: Liis Reier). Lisaks pälvis Eva-Liisa Tartu Ülikooli eriauhinna.

Eesti Teaduste Akadeemia eriauhind

2. preemia – James Daniel Rock (12.a) töö „Lasteaiaks ettevalmistava raamatu loomine muukeelsetele lastele“ eest (juhendaja: Liis Reier). Lisaks pälvis James Tartu Ülikooli eriauhinna ning okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu eriauhinna.

Eesti Tervisemuuseumi eriauhind

Johannes Murre (12.a) töö „Fenoolsete ühendite sisalduse määramine seitsmes ravimtaimes“ eest (juhendajad: Marge Oopkaup, Piret Saar-Reismaa).

Peale eelnimetatute esindasid teadusfestivalil kooli konkursi II vooru pääsenud õpilased:

Ekke Julius Hellat (12.b) uurimistööga „MEF2-sõltuva enhanseri mõju BDNF geeni promootor I aktiivsusele roti kortikaalsetes ja hipokampaalsetes neuronites“ (juhendaja: Kristiina Heinoja);

Olivia Parkman (12.a)uurimistööga „Tallinna Loomaaia valgetups-marmosettide elukeskkonna rikastus ja selle mõju nende loomade käitumisele“ (juhendaja: Anna-Grete Joamets);

Aliis Raag (12.a) praktilise tööga „Küla maailma serval“. Lühifilmi tegemine Tagaranna külast“ (juhendaja: Liis Reier).