Spordihoone kasutusinfo lütseumlasele

Spordihoone ruumid (võimla, aeroobikasaal ja jõusaal) on E–R 8.00–16.00 kasutusel kehalise kasvatuse tundideks ning pärast koolipäeva lõppu huvitegevuseks (spordi- ja tantsuringid).

Võimla vaba kasutamine pallimänguks on koolipäeval võimalik ühel või kahel vahetunnil sõltuvalt tunniplaanist.

Jõusaali kasutamine õpilastele iseseisvaks treenimiseks on lubatud alates põhikooli lõpuklassist (15. eluaastast). Treenija paneb end kirja spordihoone valvelauas. Reedeti on jõusaal reserveeritud õpetajatele.

Aeroobikasaali võib tunnivälisel ajal kasutada, kui saal on vaba ja oled saanud kehalise kasvatuse õpetaja loa.

Väliväljaku kasutamine vahetunnil on võimalik sügisel ja kevadel, kui ilm on ilus ja väljak vaba.

Info: Katrin Kroosmann, katrin.kroosmann@tpl.edu.ee

Spordihoone ruumide üürimine

Spordihoone ruume saab üürida Tallinna Haridusameti kehtestatud ühtse hinnakirja alusel. Vabade aegade olemasolu uurimiseks ja täpsema info saamiseks pöörduge palun majandusjuhataja poole (Marika Rauam, marika.rauam@tpl.edu.ee).