Mia Marta Ruus (12.a) saavutas 12.-13. märtsil toimunud usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus auväärse III koha.
Mia Martat juhendas õpetaja Liis Reier.
Palju õnne!