Konkurss õpetaja stipendiumile loominguliseks tegevuseks Tallinna Prantsuse Lütseumi andekate õpilastega

MTÜ Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital juhatuse koosoleku protokoll

Kuupäev: 7. juuni 2024

Päevakord: konkursi väljakuulutamine õpetaja stipendiumile loominguliseks tegevuseks Tallinna Prantsuse Lütseumi andekate õpilastega

Juhatuse otsus: kuulutada välja konkurss õpetaja stipendiumile loominguliseks tegevuseks Tallinna Prantsuse Lütseumi andekate õpilastega järgmistel tingimustel.

Korraldus

Stipendiumile võivad kandideerida õpetajad, kelle loominguline tegevus seostub Tallinna Prantsuse Lütseumi andekate õpilaste toetamisega.

Stipendiumitaotluses tuleb ära näidata:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);

2) taotleja tegevus Tallinna Prantsuse Lütseumi andekate õpilaste toetamisel 2023/2024. õppeaastal;

3) taotleja kavandatav tegevus Tallinna Prantsuse Lütseumi andekate õpilaste toetamiseks 2024/2025. õppeaastal;

4) stipendiumi kasutamise ajakava.

Laekunud taotlused vaatab läbi ja hindab nende vastavust konkursi tingimustele komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor, õppealajuhataja, vanemate ja õpilaste esindaja.

Stipendiumid määratakse 2024/2025. õppeaastal toimuva tegevuse toetuseks ja nende suurus otsustatakse MTÜ-le Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital tehtud sihtotstarbeliste annetuste summa ja taotlejate arvu põhjal.

Stipendiumi saajad määrab MTÜ Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital juhatus komisjonilt laekunud ettepaneku alusel.

Stipendium makstakse välja ühekordse maksena.

Digitaalselt allkirjastatud stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 16. juunil 2024 komisjoni esimehe elektronposti aadressile peter.pedak@tpl.edu.ee.

MTÜ Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital juhatuse liikmed

Marika Rauam                                                           Angelika Portsmuth