Tallinna prantsuse lütseumi õpetaja Merike Saar viis 26. aprillil Tallinna hariduskvartalis toimunud festivalil iduEDU läbi töötoa, mis võeti väga hästi vastu ning innustas õpetajaid juurutama uuriva õpetaja põhimõtteid ja õpilasi aktiivsemalt kaasama. Hetkel kasutavad ja uurivad teaduspõhiseid õpetamisstrateegiaid 12 Eesti õpetajat, kes osalevad Erasmus+ Illumine projektis.

Töötubade info

Tagasiside õpetaja Merike Saare töötoale:

Mulle meeldisid õpilaste kaasamise uurimise töötoast mitmed olulised mõtted ja teaduspõhised nö avastused, mida õpetaja Merike Saar välja tõi. Meeldis suhtumine, et õpetajana uurida, mil viisil on parim õpetada, et õpilased tõhusamalt õpiksid. Näiteks vabameenutamine teabe salvestamiseks püsimällu. Vahelduv õppimine. Õpilase kaasatus tunnis. Tahan proovida kasutada äppi Edulog2021. Vaheldus argirutiinile, olla õpilase rollis, saada uusi teadmisi.