Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2021 on lõppenud ja auhinnad on välja jagatud, vt KÕIK TULEMUSED

Lütseumlastest väärisid äramärkimist järgmised õpilased ja tööd:

 Johannes Idasaar (12.b), „Karl Hendrik Uuemõisa sõjaaegsete päevikute digitaliseerimine ja kommenteerimine“ (juhendaja: Karin Lippus)

Kaitseministeeriumi eriauhindJohannes Idasaare töö annab olulise panuse sõjaajaloolisse uurimusse, kajastades oma vanaonu Karl Hendrik Uuemõisa sõjaaegsetes päevikutes kirjapandut. Need päevikud annavad autentse, reaalajas ülevaate sõja argipäevast, mis oma otsekohesuses ja rabavuses tuletab meile meelde, kuidas inimsaatused on sõjasündmuste pillutada ja kus inimeste ellujäämine sõltub sageli vaid heast õnnest. Johannes Idasaar on päevikute digitaliseerimisega teinud suure töö, et jäädvustada osa ajaloost, mis muidu paberkandjal võinuks hävineda.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu eriauhind: Vabamu lähtus eriauhinna väljaandmises muuseumi väärtusest. Johannes Idsaare uurimistöö on heaks näiteks, kuidas on võimalik siduda perekonnajaloo uurimise läbi kõnetav minevik ning isiklikud lood. Tööle lisab väärtust päeviku täiendamine kommentaaridega, mis aitab lugejal nii ajaloolises kui ka keelelises kontekstis orienteeruda. Üha enam tegeletakse mäluasutuses digitaliseerimisega, et lihtsustada uurijate tööd ning tuua kultuuripärand tavainimesele koju kätte. Nii võimaldab ka Idsaare uurimistöö laiemal lugejaskonnal sellega tutvuda, ilma, et hinnaline päevik peaks käima käest kätte, kuludes iga lugemiskorraga. 

Mirjam Ojamaa (12.b), Lahkdiagnoosid Ida-Tallinna Keskhaiglas 2018. aastal“ (juhendajad Marika Tammaru, Sirje Tekko)

Sotsiaalministeeriumi eriauhind

Lena Kurg (12.b), „Priit Pärna loomingu analüüs joonisfilmide „Harjutusi iseseisvaks eluks“ (1980) ja „Aeg maha“ (1984) näitel“ (juhendaja: Külli Semjonov)

Eesti Kunstiakadeemia eriauhind: Lena Kurg analüüsis Priit Pärna loomingut 1980. aastate poliitiliste sündmuste valguses. Autor on vaadanud Pärna animatsioone terava silmaga ja kirjeldanud neid täpse ladusa keelega. Silma paistab autori keskendumisvõime ja töö allikatega. Tõlgenduses on ta leidnud kesksed sümbolid ja need lahti mõtestatud koos tõendusega filmist endast. Suur väärtus on, et Kurg on ajas ja poliitilises ruumis kauged teosed toonud tänapäeva värske pilgu ette.

Mia Marta Ruus (12.a), „Seitsme Kuusalu kihelkonnast pärit regilaulu noodistamine ja esituste kirjeldamine salvestiste põhjal“ (juhendaja: Anneli Oidsalu)

Eesti Kultuurkapitali eriauhind

Artur Raik (12.b), „Lindude värvieelistused pesakasti valikul“ (juhendajad Thea Perm, Sirje Tekko)

Ajakirja Eesti Loodus eriauhind: Töö tulemused on väga huvipakkuvad – linnud eelistavad vastupidiselt eeldatule just punast värvi pesakaste. Artikkel tulemustest ilmus Eesti Looduse aprillinumbris .

Hanna-Liisa Põlluäär (12.a), „Koduloolised õppemängud Tallinna Lotte Lasteaia lastele“ (juhendaja Karin Lippus)

Argo kirjastuse eriauhind