Eelkooli esimene tund toimub 4. septembril kell 10.00 Hariduse tn 8 õppehoones. Liigsete kontaktide vältimiseks seekord lastevanemate koosolekut ei toimu.

Info lapse rühma ja eelkooli tasu kohta saadetakse enne 4. septembrit vanematele e-postiga (sellele meiliaadressile, mille vanem märkis registreerimisankeedis tulumaksu tagastuse saamise kontaktiks).

Saabumine 4. septembril kell 9.30-10.00 hajutatult.

I rühma lapsed antakse koolimaja uksel taas vanematele üle 12.05.

II rühma lapsed antakse koolimaja uksel vanematele üle 12.10.

III rühma lapsed antakse koolimaja uksel vanematele üle 12.15.

IV rühma lapsed antakse koolimaja uksel vanematele üle 12.20.

EELKOOLI KOHAST LOOBUMISEST PALUME KINDLASTI TEAVITADA 1.SEPTEMBRIKS!

Esimesest tunnist puudumist (kui vanem ei ole sellest teatanud) loetakse samuti eelkooli kohast loobumiseks.

Palume kooli kodulehelt vaadata vajalike õppevahendite nimekiri, mis asu siin. NB! Päeviku sisekaanele märkida vanema toimiv kontakttelefon!