Tallinna Prantsuse Lütseumi 10. klassi astumise konkurss toimub sel aastal elektrooniliselt, aga vastuvõtmise tingimused (PDF) jäävad samaks, mis alati.

Konkursile registreerimise tähtaeg on reede, 16. aprill kl 12.00.

Konkursil osalemiseks on vaja 1) arvutit; 2) Interneti-ühendust; 3) Moodle ’i kontot; 4) võõrkeelekatsetel ja vestlusel ka veebikaamerat ja mikrofoni, oskust kasutada Zoomi ja Socrative ’i ning pildiga isikut tõendavat dokumenti.

Esmaspäeval, 19. aprillil on inglise keele katse ja vene keele katse. Igale osalejale saadetakse pärast konkursile registreerimist e-postiga individuaalsed võõrkeeletestide ajad ja Zoomi kohtumise lingid.

Inglise keele katse hõlmab testi Socrative’i keskkonnas ja vestlust Zoomis. Katse tegemiseks kulub 20–45 minutit (viis õpilast on kohtumisel samal ajal ja nad vastavad järjekorras).

Vene keele katse toimub Zoomis. Kohtumisel õpilane tutvustab ennast, räägib oma perekonnast, koolist, lemmikõppeainetest, harrastustest, vaba aja veetmisest. Seejärel tutvub ta viie minuti jooksul 100–120-sõnalise tekstiga, mille õpetaja palub valjusti ette lugeda, tõlkida ning esitab teksti kohta küsimusi. Katse tegemiseks kulub kuni 20 minutit.

Teisipäeval, 20. aprillil kl 10.00 kirjutatakse Moodle’is etteütlus, ümberjutustus ja reaalainete test (kokku kaks tundi). Ülesannete täitmist Moodle’is saab proovida alates 16. aprillist (kandidaadid saavad juhendi).

Teisipäeva, 20. aprilli pärastlõunal on prantsuse keele katse Zoomis (ainult neile, kes on seda keelt varem õppinud). Toimub vestlus, kus õpilane tutvustab ennast ja kontrollitakse lihtsamaid grammatikateadmisi. Igale osalejale saadetakse pärast konkursile registreerimist e-postiga katse aeg ja Zoomi kohtumise link. Katse tegemiseks kulub kuni 20 minutit.

Konkursi II voor on vestlus komisjoniga (Zoomis). See toimub 22. ja 23. aprillil. Kutse vestlusele saadetakse kandidaadile hiljemalt kolmapäeval, 21. aprillil kl 15.00.

Konkursi tulemused teatatakse õpilasele hiljemalt 26. aprillil.

Olete väga oodatud!